novokantovstvo
novokantovstvo

Kategória: poklasická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola

Podškoly

marburská škola
bádenská škola


Povedali o nej

Niekto : Novokantovstvo sa chápalo ako jadro (Mag) vedy. Ak sa filozof chápe takto, tak má menšiu tendenciu prepadnúť nejakej politike ako sa to stalo Heideggerovi. (Ad Martin Heidegger,marburská škola,bádenská škola) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk