Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Novokantovstvo sa chápalo ako jadro (Mag) vedy. Ak sa filozof chápe takto, tak má menšiu tendenciu prepadnúť nejakej politike ako sa to stalo Heideggerovi. (Ad Martin Heidegger,marburská škola,bádenská škola)
O


Zdroj: youtube - Philosophie und Nationalsozialismus – eine unheilvolle Allianz? [Sternstunde Philosophie]
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk