filozofia 20. storočia
filozofia 20. storočia

Kategória: filozofické školy

predchádzajúca škola      nasledujúca škola

Podškoly

racionalizmus kritický
logický atomizm.
analytická filozofia
filozofia jazyka
filozofia mysle
filozofia vedy
pragmatizmus
neopragmatizmus
neorealizmus
intuitívny realizmus
existencionalizmus
postmoderná filozofia
utilitarizmus
hermeneutika
fenomenológia
marxizmus
štrukturalizmus
neomarxizmus


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk