analytická filozofia

Iné zobrazenie filozofických škôl


analytická filozofia

Kategória: filozofia 20. storočia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Spoločnou vlastnosťou analytickej filozofie je presvedčenie, že poslaním filozofie je práca na analýze jazyka. V samotnom východisku tejto školy neobjavujeme projekty vševysvetľujúcich metafyzických systémov, určitych noetických a metafyzických riešení; v činnosti tejto školy sa už nerozhoduje vopred, ktoré filozofické otázky majú zmysel. Analytická filozofia sa vyznačuje vierou, že pre filozofické uvažovanie je najvhodnejšie, ak použijeme logickú analýzu jazyka s cieľom prenikať do významu slov, ktoré nám slúžia vo všetkych oblastiach vedenia a vo všednom živote./wikipedia
Povedali o nej

Bertrand Russell : Znaky analytickej filozofie : 1. vyuzivanie matematickej logiky ako nastroja. 2.doraz na jazyk a vyznam. 3. vseobecne atomisticke a empiricke predpoklady. (ad analytická filozofia) >>

Peter M. S. Hacker : 7 znakov analytickej filozofie:1. Analýza 2. Antipsychologizmus logiky 3. Logická analýza 4. Filozofický výklad myslenia prostredníctvom filozofického výkladu jazyka 5. Obrat k jazyku 6.Prvotnosť filozofie jazyka 7. odmietanie metafyziky (ad analytická filozofia) >>

Jaroslav Peregrin : Analyticka filozofia je pokus o premyslenie tradicnych filozofickych problemov matematickym jazykom 20-teho storocia. (ad analytická filozofia) >>

Niekto : analytická filozofia je postfregeovska filozofia.(M.Dummett) >>

Niekto : analytická filozofia poskytuje pokojné zelené pastviny racionálnej analýzy, na ktoré sa možu jej vyznávači utiahnuť z nepokojného sveta a realizovať tam s nestrannosťou šachistov svoje intelektuálne hry - je ale tiež ostrým nablýskaným mečom, pomocou ktorého je možné skoncovať s iracionálnymi presvedčeniami a objasniť štruktúru ideí. Je teda zároveň samotárskou zábavou aj veľmi vážnym riskantným podnikom, ktorého cieľom je čo najlepšie zvýraznenie toho, čo naozaj vieme . (E. Nagel) >>Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk