fenomenológia

Iné zobrazenie filozofických škôl


fenomenológia

Kategória: filozofia 20. storočia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Zakladne heslo fenomenologie je - SPAT K VECIAM SAMYM. Za tymto oznacením sa skrýva požiadavka zbaviř sa vo filozofii všetkých unáhlených interpretácií sveta a bez predsudkov sa venovař analýze toho, čo sa javí vo vedomí. /Encyklopedický atlas filosofie. Predmetom filozofie sú fenomény a metódou filozofie je fenomenologická metóda. Je to tzv. metóda odhaľovania fenoménov- fenomenologická redukcia. Fenomenologická redukcia má predstavovať základ novej teórie poznania, a to tak, že jej prostredníctvom bude človek schopný zbaviť sa „prirodzeného“ pohľadu na svet, ktorý je iba habituálneho charakteru. Úlohou fenomenologickej redukcie je učiniť tento prirodzený postoj samotným predmetom skúmania.Takéto skúmanie zásadne nemá charakter psychologickej reflexie, preto sa s jeho prevedením viažu isté ťažkosti, vyplývajúce z jeho neprirodzeného charakteru. Základom tohoto skúmania sa má staťfenomenologické vnímanie, na rozdiel od empirického, ktoré má prirodzenú tendenciu členiť vnímanie na psychologické alebo vonkajšie. Z tohoto dôvodu si empirické vnímanie kladie otázku ako je vôbec možné objektívne poznanie a rieši ju nesprávne pomocou psychologizmov.Fenomenologická redukcia, ktorú Husserl v súvislosti s Descartovou metodickou skepsou označuje za epoché, má s touto skepsou spoločné práve ono spochybnenie (uzátvorkovanie) danosti celého, skúsenosťou zakúšaného sveta. Úlohou epoché nie je poprieť existenciu sveta, ale spochybniť jeho existenciu takú, ako ju poznávame prostredníctvom svojho prirodzeného postoja, vytváraného habituálnou skúsenosťou. Podľa Husserla ohraničil Descartes oblasť subjektívneho poznania. Tento poznatok Husserl označuje za karteziánsky začiatok fenomenologickej redukcie. /referaty požaduje od filozofie vedeckú presnosť s cieľom, aby sa stala základom pre ostatné vedy a ich špecifické postupy. Treba sa vrátiť späť k veciam samotným, aby sme pochopili ich podstaty v zmysle eidetickej redukcie. Epoché komplementárne uchopuje transcendentálne ja. Husserlovým cieľom pritom nebolo vytvoriť systém, ale metódu /referaty - prerobiť po na študovaní
Povedali o nej

Edmund Husserl : Fenomenologia je descriptivna metoda noveho druhu, ktora apriornej vede , ktoru vytvorila poskytuje organon na metod. reformu vsetkych vied.(ad fenomenológia.) >>

Miroslav Petríček : Fenomenologia chce skumat veci v tom, ako sa nam ukazuju. Ukazuju sa v nasom vedomi. Pricom akt vedomia je vzdy vedomim niecoho./neexistuje prazdne vedomie/ Pomocou reflexie sa skuma struktura fenomenov. Vedomie je vsak aj prud. (ad fenomenológia) >>

Niekto : Termodynamika je fenomenologická veda. (ad fenomenológia) >>

Niekto : kľúčové fenomenologické pojmy sú - vonkajšie a vnútorné vnímanie, intencionalita, matéria a podstata aktu, zmysel, kategoriálne nazeranie a pod. (ad fenomenológia) >>Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk