Edmund Husserl

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Edmund Husserl

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1859 až 1938

fenomenológia


Filozofická škola: fenomenológia


Diela : O pojme čísla
Filozofia aritmetiky
Logické skúmania (1900-1901)
Idea fenomenológie (1907)
Filozofia ako prísna veda (1911)
Idea k čistej fenomenológii a fenomenologickej filozofii I.-II. (1913,1952))
Základné problemy fenomenológie
Formálna a transcendentálna logika (1929)
Prednášky k fenomenologii vnútorného časového vedomia
Karteziánske meditácie (1931)
Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie(1936)
Skúsenosť a súd (1939)
Prvá filozofia
Fenomenologicka filozofia
K fenomenologii intersubjektivity
K fenomenologicke redukcii
Uvod do filozofie
Transcendentalny idealizmus
Rozsáhlá Husserlova rukopisná pozůstalost vychází v řadě Husserliana (Lovaň – den Haag).
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk