Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Edmund Husserl    
Číslo je mentálny konštrukt. Ak nikto nejaké číslo nemyslí, tak to číslo neexistuje.
O


Zdroj: F. Gaher - Fregeho základy aritmetiky.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk