Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Edmund Husserl : Pozitivistický pojem vedy našej doby je preto z historického hľadiska zbytkovým pojmom, pretože z neho boli vypustené všetky otázky zahrňované raz do užšieho, raz zo širšieho pojmu metafyziky; medzitým i všetky tie tak nejasne pomenované "najvyššie a posledné otázky". (ad pozitivizmus)
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Edmund Husserl    
Pozitivistický pojem vedy našej doby je preto z historického hľadiska zbytkovým pojmom, pretože z neho boli vypustené všetky otázky zahrňované raz do užšieho, raz zo širšieho pojmu metafyziky; medzitým i všetky tie tak nejasne pomenované "najvyššie a posledné otázky". (ad pozitivizmus)
O
O
------------

Zdroj: Edmund Husserl : Kríza európskych vied s.30
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk