Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Edmund Husserl    
Vedy o samých faktoch vytvárajú ľudí vidiacich iba fakty...V našich životných úzkostiach, ako počujeme, nemá nám táto veda čo povedať. Zásadne vylučuje práve tie otázky, ktoré sú najpálčivejšie otázkami pre človeka vydaného najosudovejším prevratom : vylučuje otázky o zmysle alebo nezmyselnosti celej ľudskej existencie.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Edmund Husserl    
Vedy o samých faktoch vytvárajú ľudí vidiacich iba fakty...V našich životných úzkostiach, ako počujeme, nemá nám táto veda čo povedať. Zásadne vylučuje práve tie otázky, ktoré sú najpálčivejšie otázkami pre človeka vydaného najosudovejším prevratom : vylučuje otázky o zmysle alebo nezmyselnosti celej ľudskej existencie.
O
O

Zdroj: Edmund Husserl : Kríza európskych vied s.27
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk