Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Edmund Husserl    
Filozofia na rozdiel do iných kultúrnych výtvorov nie je záujmové hnutie, ktoré by bolo späté s pôdou národnej tradície. I prislušníci cudzieho národa sa ju reflexívnym štúdiom snažia pochopiť a univerzálne sa účastnia obrovskej kultúrnej premeny, ktorá z filozofie vyžaruje.
O


Zdroj: Husserl,E.:Krize evropskych ved a transcendentalni fenomenologie,Praha, Academie 1996, s.350
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk