Alfred North Whitehead

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Alfred North Whitehead


1861 až 1947

analytická filozofia


Filozofická škola: analytická filozofia


Diela : Principia Mathematica,I (1910)
Principia Mathematica, II (1912)
Principia Mathematica, III (1913)

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk