Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Alfred North Whitehead : Dejiny filozofie plynú podivuhodne paralelne s dejinami vedy. (francuzsky materializmus a fenomen materializmu vedy vo fyzike a chemii 18.stor)
--------
----
Alfred North Whitehead : Dejiny filozofie plynú podivuhodne paralelne s dejinami vedy. (francuzsky materializmus a fenomen materializmu vedy vo fyzike a chemii 18.stor)
--------
----


Zdroj: Leško,V.,Ješič,M.:Novoveká filozofia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk