Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V 17. storočí dominovala vo filozofii matematika, ktorá dala svetu filozofov ako boli Rene Descartes, Benedictus de Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, Blaise Pascal. (ad racionalizmus)
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
V 17. storočí dominovala vo filozofii matematika, ktorá dala svetu filozofov ako boli Rene Descartes, Benedictus de Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, Blaise Pascal. (ad racionalizmus)
O
O
----

Zdroj: Will Durrant: The Story of philosophy, s.355
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk