Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V 19. storočí to bola biológia, ktorá bola v pozadí filozofií filozofov ako boli Friedrich Wilhelm Schelling, Arthur Schopenhauer, Herbert Spencer, Friedrich Nietzsche a Henri Bergson.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
V 19. storočí to bola biológia, ktorá bola v pozadí filozofií filozofov ako boli Friedrich Wilhelm Schelling, Arthur Schopenhauer, Herbert Spencer, Friedrich Nietzsche a Henri Bergson.
O
O
----

Zdroj: Will Durrant: The Story of philosophy, s.355
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk