Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Edmund Husserl    
Zatiaľčo formálna logika sa zaoberá formálnymi logickými štruktúrami (napr. správnosť, platnosť, konzistentnosť) nezávisle od ich pravdivosti, formálna ontológia sa zaoberá formálnymi ontologickými štruktúrami (napr. teória častí, teória celkov, typmi a jednotlivinami, identitou, vzťahmi, jednotou) t.j formálnymi aspektmi objektov nezávislými na ich špecifickosti.
O


Zdroj: E Husserl in Giancarlo Guizzardi : Ontological Foudations for structural conceptual models s.5
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk