mahajána

Iné zobrazenie filozofických škôl


mahajána

Kategória: budhistická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Mahájána (v sanskrte Veľký voz) je jedným z troch hlavných v súčastnosti existujúcích smerov buddhismu (ďaľšími sú hinajána a vadžrajána). Vzniká s potreby religiozity, ktorú hinajána (malý voz) neponúka. Je spojená s vznikom učenia o bódhisattvoch (ľudoch, ktorý dosiahli osvietenie a vracajú sa pomáhať ostatným). V praktickom prevedení je viera v bódhisattvou čistá modloslužba. V praxi je prostý veriaci spasený za cnosti čisto kresťanské a na filozofiu pôvodného budhizmu si sotva spomenie. Pre bežného človeka je nirvána ďaleko, preto ju nahrádza predstava raja za dobré činy v budúcom živote. Laici počítajú s tou istou dušou i v budúcom živote. Prienik šamanizmu, ľudových kultov a orgiastických rovnako ako magických praktík. /zdroj - Egon Bondy-Indická filosofie I.


Podškoly

Zen budhizmus


Filozofi školy :

Nágárdžuna
Atiśa

Povedali o nej

Niekto : Mahajánu tvoria dve hlavné školy - madhjamaka či škola strednej cesty a jogačára, známa aj ako čittamatra alebo škola čistého vedomia. Madhjamaka sa sústreďuje na pojem prázdnoty (šúnjata). (ad mahajána) >>

Niekto : Prostú analógiu s účtovníckou knihou, čiže predstavu, že človek sa môže karmovo zadĺžiť a potom svoj dlh znovu splatiť, nájdeme v celej indickej literatúre vrátane buddhistických diel, pretože majú skutočne staroveký pôvod. (ad indická filozofia, védanta, budhistická filozofia,mahajána) >>

Niekto : Celkove sa dá povedať, že faktický zánik budhizmu v Indii, jeho následná adaptácia a začlenenie do už existujúcich kultúr v Číne a Japonsku sú príčinami, prečo sa z jedného z najdôležitejších náboženstiev nevytvoril základ žiadnej dôležitej civilizácie... Civilizácia, ktorá sa dá legitímne označiť za budhistickú - ale ovplyvnenú theravádou - existuje na Srí Lanke, v Barme, Thajsku, Laosu a Kambodži. K lámaistickej variante mahajánového budhizmu sa najviac hlási obyvateľstvo Tibetu, Mongolska a Bhutánu - tieto spoločnosti tvoria druhú oblasť budhistickej civilizácie. (ad budhistická filozofia,theravada,mahajána) >>Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk