štrukturalizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


štrukturalizmus

Kategória: filozofia 20. storočia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
je súbor prúdov súčasnej filozofie a francúzskej filozofie špeciálne, v ktorých pri reflexii miesta človeka vo svete intervenuje ako ústredná kategória pojem štruktúry, pôvodne vygenerovaný v špeciálnych vedách štrukturalistickej orientácie, napríklad v saussurovskej lingvistike.Filozofický štrukturalizmus vyšiel z úvah o podvedomých štruktúrach jazykovej kompetencie a odtiaľ prenesene o štruktúrach myslenia. Bol odmietavou reakciou na prehnané akcentovanie subjektu a existencie v existencializme: Sartre bol pre mnohých štrukturalistov najobľúbenejším cieľom útokov./wikipedia


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk