filozofia jazyka

Iné zobrazenie filozofických škôl


filozofia jazyka

Kategória: filozofia 20. storočia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Ideal language analysis=logický atomizmus (Russel, Wittgenstein) - Ordinary-language analysis (Austin, Ryle)


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk