theravada

Iné zobrazenie filozofických škôl


theravada

Kategória: hinajána

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Hinajánova škola budhizmu, ktorá prežila na Cejlone v Barme a Thajsku. Zdôrazňuje skôr Buhovo učenie ako budhistickú filozofiu./zdroj Egon Bondy - Indická filozofie I.Povedali o nej

Atiśa : tri školy budhizmu: Theravāda (výlučná viera v Gautamu Budhu), Mahāyāna (viera, že Gautama Budha je jedným z mnohých budhov) a Vajrayāna (ktorá kladie dôraz na jogu). ..tri stupne nasledujú postupne a musia sa cvičiť v tomto poradí. (ad budhistická filozofia) >>

Niekto : Celkove sa dá povedať, že faktický zánik budhizmu v Indii, jeho následná adaptácia a začlenenie do už existujúcich kultúr v Číne a Japonsku sú príčinami, prečo sa z jedného z najdôležitejších náboženstiev nevytvoril základ žiadnej dôležitej civilizácie... Civilizácia, ktorá sa dá legitímne označiť za budhistickú - ale ovplyvnenú theravádou - existuje na Srí Lanke, v Barme, Thajsku, Laosu a Kambodži. K lámaistickej variante mahajánového budhizmu sa najviac hlási obyvateľstvo Tibetu, Mongolska a Bhutánu - tieto spoločnosti tvoria druhú oblasť budhistickej civilizácie. (ad budhistická filozofia,theravada,mahajána) >>Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk