renesančná sociálna filozofia

Iné zobrazenie filozofických škôl


renesančná sociálna filozofia

Kategória: renesančná filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Renesančný (v preklade znovuzrodený) filozof sa stavia proti stredovekým profesorom. Filozof je všetkým čo profesorovi chýba: filozofom občianskym, na ktorého sa obracia mesto, ktorý chce veci poznať, aby na nich pôsobil.


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk