ranná grécka filozofia - predsokratici

Iné zobrazenie filozofických škôl


ranná grécka filozofia - predsokratici

Kategória: antická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola


Podškoly

milétska škola
pytagorejská škola
eleati
atomizmus
sofisti
Predsokratici - pluralisti
efezská škola - herakleitovci


Filozofi školy :

Anaxagoras
Empedokles

Povedali o nej

Niekto : ranná grécka filozofia - predsokratici zmenili paradigmu vysvetľovania z mýtov na zákony, látku, kauzalitu. >>Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk