Predsokratici - pluralisti

Iné zobrazenie filozofických škôl


Predsokratici - pluralisti

Kategória: ranná grécka filozofia - predsokratici

predchádzajúca škola      nasledujúca školaFilozofi školy :

Anaxagoras
Empedokles


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk