atomizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


atomizmus

Kategória: ranná grécka filozofia - predsokratici

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Atomizmus je filozofický smer, podľa ktorého všetko dianie pozostáva z hry atómov, z ich spájania a oddeľovania, usporiadavania, presunov, priťahovania a vzájomného odrážania./wikipediaFilozofi školy :

Demokritos z Abdér
Epikuros


Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo je omyl/Ako sa môžme mýliť?

Demokritos z Abdér : Princípmi všetkého sú atómy a prázdny priestor, všetko ostatné je fikcia..Kvality vecí sú vecou dohody, v skutočnosti existujú len atómy a prázdny priestor. >>

Demokritos z Abdér : Teplé a studené existujú len konvenčne, v skutočnosti existujú len atómy a prázdny priestor. V skutočnosti nič nevieme, lebo pravda je hlboko skrytá. >>

Na otázku Čo je šťastie?

Niekto : NEUROCHEMIKA ŠŤASTIA:
1. Endokanabinoidy: Molekuly blaženosťi Endokanabinoidy sú kanabis vlastnej výroby, ktorý pracuje na receptoroch CB-1 a CB-2 kanabinoidného systému. Anandamid (zo sanskrtu Ananda- čo znamená Blaženosť) je najznámejším endokanabinoidom. Je zaujímavé, že z rastliny konope bolo izolovaných najmenej 85 rôznych kanabinoidov.

2. Dopamín: Molekula odmeňovania Dopamín je zodpovedná za správanie založené na odmene a hľadania potešenia. Každý typ správania sa pri hľadaní odmeny, ktoré bolo študované, zvyšuje úroveň prenosu dopamínu v mozgu. Ak chcete získať dávku dopamínu, stanovte si cieľ a dosiahnite ho. Mnoho návykových drog, ako napríklad kokaín a metamfetamín, pôsobí priamo na dopamínový systém.

3. Oxytocín: Vzťahová molekula Oxytocín je hormón priamo spojený s ľudským putom a zvyšuje dôveru a lojalitu. V niektorých štúdiách boli vysoké hladiny oxytocínu v korelácii s romantickým vzťahom. Niektoré štúdie uvádzajú, že ak je pár dlhší čas oddelený, nedostatok fyzického kontaktu znižuje oxytocín a vyvoláva pocit túžby znova sa spojiť s touto osobou.

4.Endorfín: molekula zabíjajúca bolesť. Názov Endorfín v preklade znamená morfín vyrobený vo vnútri (tela). Endorfíny svojou chemickou štruktúrou pripomínajú opiáty a majú analgetické vlastnosti. Endorfíny sú produkované hypofýzou a hypotalamom pri namáhavých fyzických námahách, pohlavnom styku a orgazme. Urobte z týchto aktivít súčasť svojho bežného života, aby endorfíny pumpovali. Endorfíny sa už nespájajú natoľko s "bežeckou špičkou" ako endokanabinoidy, ale sú spojené s aspektom bezbolestného aeróbneho cvičenia a sú produkované vo väčších množstvách počas anaeróbneho kardio a silového tréningu s vysokou intenzitou.

5. GABA: Molekula proti úzkosti GABA je inhibičná molekula, ktorá spomaľuje spaľovanie neurónov a vytvára pocit pokoja. GABA môžete prirodzene zvýšiť cvičením jogy, meditácie alebo relaxačnej reakcie. Benzodiazepíny (ako Valium a Xanax) sú sedatíva, ktoré pôsobia ako lieky proti úzkosti zvýšením GABA. Tieto lieky majú mnoho vedľajších účinkov a rizík závislosti, ale stále sú široko predpisované.

6. Serotonín: Molekula dôvery Serotonín hrá v našom tele toľko rôznych rolí, že je veľmi ťažké ho nejako nazvať. Kvôli praktickej aplikácii to nazývam Molekula (seba)dôvery. Spojenie medzi vyšším serotonínom a nižšou citlivosťou voči odmietnutiu v konečnom dôsledku umožňuje ľuďom dostať sa do situácií, ktoré posilnia sebavedomie, zvýšia pocit spôsobilosti a vytvoria pocit spolupatričnosti. Na zvýšenie serotonínu si pravidelne dávajte výzvy a robte veci, ktoré posilňujú pocit cieľa, zmyslu a úspechu. Byť schopný si povedať, že "som to dokázal!" vytvorí slučku spätnej väzby, ktorá posilní správanie, ktoré zvyšuje sebavedomie, zníži vašu neistotu a vytvorí vzostupnú špirálu stále väčšieho množstva serotonínu.

7. Adrenalín: Energetická molekula Adrenalín, technicky známy ako epinefrín, hrá veľkú úlohu v mechanizme boja alebo úteku. Uvoľňovanie epinefrínu je vzrušujúce a spôsobuje nárast energie. Adrenalín spôsobuje zvýšenie srdcovej frekvencie, krvného tlaku a funguje tak, že spôsobuje zúženie menej dôležitých ciev a zvýšenie prietoku krvi do väčších svalov. Návalom adrenalínu sa cítite veľmi živí. Môže to byť liek na nudu, malátnosť a stagnáciu. Riziko a strašidelné veci, ktoré vás nútia vystúpiť zo zóny pohodlia, sú kľúčové pre maximalizáciu vášho ľudského potenciálu. Ľudia však často konajú nerozvážne, aby si dopriali adrenalín. >>

Niekto : Hoci samotný nedostatok dopamínu nemusí priamo spôsobiť depresiu, nízke hladiny dopamínu môžu spôsobiť špecifické symptómy, ktoré odborníci na zdravie spájajú s týmto stavom.

Tieto príznaky môžu zahŕňať:

nedostatok motivácie
ťažkosti so sústredením
pocity beznádeje a bezmocnosti
strata záujmu o predtým príjemné aktivity >>

Niekto : Nízke hladiny serotonínu môžu zvýšiť riziko vzniku depresie. Serotonínové lieky - ako sú SSRI, ktoré zvyšujú dostupnosť serotonínu v mozgu - môžu pomôcť pri liečbe depresie.

Lieky SSRI zahŕňajú :

fluoxetín (Prozac)
sertralín (Zoloft)
escitalopram (Lexapro)
paroxetín (Paxil)
citalopram (Celexa) >>

Na otázku Čo je človek?

Demokritos z Abdér : Svet predmetov vyzaruje atomy do priestoru a tieto pri dopade na zmyslove organy vyvolavaju zmyslove pocity. - Zmysly su hrube, nemozu dostatocne hlboko viest k poznaniu skutocnosti /atomom/. Vnemy+myslienky su zmeny stavu tela. >>

Demokritos z Abdér : Guľaté atómy, ktoré sa hýbu, pretože pre svoju prirodzenosť nikdy nemôžu byť v pokoji, strhujú a uvádzajú do pohybu celé telo. >>

Niekto : Clovek je vysokoorganizovana forma bielkovin. >>

Na otázku Čo je poznanie?

Demokritos z Abdér : Svet predmetov vyzaruje atomy do priestoru a tieto pri dopade na zmyslove organy vyvolavaju zmyslove pocity. - Zmysly su hrube, nemozu dostatocne hlboko viest k poznaniu skutocnosti /atomom/. Vnemy+myslienky su zmeny stavu tela. >>

Na otázku Ako vôbec viem, čo kedy robiť?

Niekto : V sietnici oka sú špecializované bunky, ktoré rozpoznávajú intenzitu svetla. Keď zaregistrujú zníženú intenzitu, dajú patričnému centru príkaz na produkciu melatonínu a jeho hladina stúpa, až kým nedosiahne maximum – okolo druhej hodiny nadránom, počas najhlbšieho spánku. Príchod ranného svetla tvorbu melatonínu rýchlo zastaví a organizmus sa začne prebúdzať. >>

Niekto : Prebúdzame sa na adrenalín, zaspávame pri melatoníme. >>

Na otázku Čo existuje?

Demokritos z Abdér : Med nie je ani sladký ani horký. Skutočne existujú len atómy a prázdny priestor. >>

Denis Diderot : Niet nič pravdivejšie než, že atóm hýbe svetom a svet hýbe atómom. Niet hmoty bez pohybu, niet pohybu bez hmoty. >>

Na otázku Čo je myslenie?

Demokritos z Abdér : Svet predmetov vyzaruje atomy do priestoru a tieto pri dopade na zmyslove organy vyvolavaju zmyslove pocity. - Zmysly su hrube, nemozu dostatocne hlboko viest k poznaniu skutocnosti /atomom/. Vnemy+myslienky su zmeny stavu tela. >>

Na otázku Čo je smrť?

Marcus Aurelius : Smrť je niečo podobné ako zrodenie; tajomstvo prírody: zlúčenie prvkov a ich rozlúčenie, ale vcelku nič také, za čo by sa niekto musel hanbiť, lebo nie je v rozpore s prirodzenosťou rozumného tvora ani so spôsobom jeho vybavenia. >>

Na otázku Čo je svet?

Demokritos z Abdér : Princípmi všetkého sú atómy a prázdny priestor, všetko ostatné je fikcia..Kvality vecí sú vecou dohody, v skutočnosti existujú len atómy a prázdny priestor. >>

Denis Diderot : Niet nič pravdivejšie než, že atóm hýbe svetom a svet hýbe atómom. Niet hmoty bez pohybu, niet pohybu bez hmoty. >>

Na otázku Čo je to morálka?

Niekto : Čo keď aj morálne kategórie v každom jednom z nás sú produkty našich konkrétnych biochemických reakcií? >>

Na otázku Čo je to priestor?

Demokritos z Abdér : Priestor oddeleny od hmoty je predpokladom existencie a pohybu hmoty, atomov >>

Na otázku Čo je to slasť?

Niekto : NEUROCHEMIKA ŠŤASTIA:
1. Endokanabinoidy: Molekuly blaženosťi Endokanabinoidy sú kanabis vlastnej výroby, ktorý pracuje na receptoroch CB-1 a CB-2 kanabinoidného systému. Anandamid (zo sanskrtu Ananda- čo znamená Blaženosť) je najznámejším endokanabinoidom. Je zaujímavé, že z rastliny konope bolo izolovaných najmenej 85 rôznych kanabinoidov.

2. Dopamín: Molekula odmeňovania Dopamín je zodpovedná za správanie založené na odmene a hľadania potešenia. Každý typ správania sa pri hľadaní odmeny, ktoré bolo študované, zvyšuje úroveň prenosu dopamínu v mozgu. Ak chcete získať dávku dopamínu, stanovte si cieľ a dosiahnite ho. Mnoho návykových drog, ako napríklad kokaín a metamfetamín, pôsobí priamo na dopamínový systém.

3. Oxytocín: Vzťahová molekula Oxytocín je hormón priamo spojený s ľudským putom a zvyšuje dôveru a lojalitu. V niektorých štúdiách boli vysoké hladiny oxytocínu v korelácii s romantickým vzťahom. Niektoré štúdie uvádzajú, že ak je pár dlhší čas oddelený, nedostatok fyzického kontaktu znižuje oxytocín a vyvoláva pocit túžby znova sa spojiť s touto osobou.

4.Endorfín: molekula zabíjajúca bolesť. Názov Endorfín v preklade znamená morfín vyrobený vo vnútri (tela). Endorfíny svojou chemickou štruktúrou pripomínajú opiáty a majú analgetické vlastnosti. Endorfíny sú produkované hypofýzou a hypotalamom pri namáhavých fyzických námahách, pohlavnom styku a orgazme. Urobte z týchto aktivít súčasť svojho bežného života, aby endorfíny pumpovali. Endorfíny sa už nespájajú natoľko s "bežeckou špičkou" ako endokanabinoidy, ale sú spojené s aspektom bezbolestného aeróbneho cvičenia a sú produkované vo väčších množstvách počas anaeróbneho kardio a silového tréningu s vysokou intenzitou.

5. GABA: Molekula proti úzkosti GABA je inhibičná molekula, ktorá spomaľuje spaľovanie neurónov a vytvára pocit pokoja. GABA môžete prirodzene zvýšiť cvičením jogy, meditácie alebo relaxačnej reakcie. Benzodiazepíny (ako Valium a Xanax) sú sedatíva, ktoré pôsobia ako lieky proti úzkosti zvýšením GABA. Tieto lieky majú mnoho vedľajších účinkov a rizík závislosti, ale stále sú široko predpisované.

6. Serotonín: Molekula dôvery Serotonín hrá v našom tele toľko rôznych rolí, že je veľmi ťažké ho nejako nazvať. Kvôli praktickej aplikácii to nazývam Molekula (seba)dôvery. Spojenie medzi vyšším serotonínom a nižšou citlivosťou voči odmietnutiu v konečnom dôsledku umožňuje ľuďom dostať sa do situácií, ktoré posilnia sebavedomie, zvýšia pocit spôsobilosti a vytvoria pocit spolupatričnosti. Na zvýšenie serotonínu si pravidelne dávajte výzvy a robte veci, ktoré posilňujú pocit cieľa, zmyslu a úspechu. Byť schopný si povedať, že "som to dokázal!" vytvorí slučku spätnej väzby, ktorá posilní správanie, ktoré zvyšuje sebavedomie, zníži vašu neistotu a vytvorí vzostupnú špirálu stále väčšieho množstva serotonínu.

7. Adrenalín: Energetická molekula Adrenalín, technicky známy ako epinefrín, hrá veľkú úlohu v mechanizme boja alebo úteku. Uvoľňovanie epinefrínu je vzrušujúce a spôsobuje nárast energie. Adrenalín spôsobuje zvýšenie srdcovej frekvencie, krvného tlaku a funguje tak, že spôsobuje zúženie menej dôležitých ciev a zvýšenie prietoku krvi do väčších svalov. Návalom adrenalínu sa cítite veľmi živí. Môže to byť liek na nudu, malátnosť a stagnáciu. Riziko a strašidelné veci, ktoré vás nútia vystúpiť zo zóny pohodlia, sú kľúčové pre maximalizáciu vášho ľudského potenciálu. Ľudia však často konajú nerozvážne, aby si dopriali adrenalín. >>

Niekto : Ľuské telo vníma tlak, bolesť, teplo resp. chlad pomocou receptorov, bielkovín, ktoré vygenerujú el. potenciál, ktorý sa ďalej šíri nervami až do mozgu. Objatie vnímame preto tak pozitívne, lebo máme tieto receptory na začiatku spustia celú kaskádu pocitov. >>

Na otázku Čo je život?

Niekto : Život je vystavaný na chémii uhlíka. Uhlík dokáže vytvárať 4 vazby s ostatnymi prvkami a vytvárať tak zložité a rôznorodé molekuly, kt. sú pre život potrebné. Uhlíkový obal je akási trojnožka, kt. môžno hocijak postaviť. >>

Niekto : Život vznikou súhrou vlastností troch typov molekúl - bielkovín s ich schopnosťou urýchľovať reakcie, DNA molekúl vytvárať svoje kópie a lipidov obaľovať predchádzajúce dva typy mokekúl. >>

Na otázku Čo jeme?

Niekto : Hlad vzniká, když hladina glukózy v krvi poklesne pod určitou hranici. Potřeba přijímat potravu je ovšem ovlivněna také signály z trávicí soustavy a působením některých hormonů. ..Řídícím orgánem ovládajícím hlad je část mozku zvaná hypothalamus, který sleduje obsah glukózy v krvi. Je-li jeho správné fungování narušeno, mluvíme o poruchách příjmu potravy. >>

Na otázku Čo ma robí mnou?

Niekto : To čo nás definuje, to ako sa správame, ako sa sebareflektujeme a ako reflektujeme realitu okolo nás je všetko v našom mozgu a jeho biochémii. Test je veľmi jednoduchý, stačí sa opiť. >>

Na otázku Čo robíme?

Niekto : V sietnici oka sú špecializované bunky, ktoré rozpoznávajú intenzitu svetla. Keď zaregistrujú zníženú intenzitu, dajú patričnému centru príkaz na produkciu melatonínu a jeho hladina stúpa, až kým nedosiahne maximum – okolo druhej hodiny nadránom, počas najhlbšieho spánku. Príchod ranného svetla tvorbu melatonínu rýchlo zastaví a organizmus sa začne prebúdzať. >>

Niekto : Prebúdzame sa na adrenalín, zaspávame pri melatoníme. >>

Na otázku Čo treba človeku vedieť, aby bol šťastný?

Marcus Aurelius : Smrť je niečo podobné ako zrodenie; tajomstvo prírody: zlúčenie prvkov a ich rozlúčenie, ale vcelku nič také, za čo by sa niekto musel hanbiť, lebo nie je v rozpore s prirodzenosťou rozumného tvora ani so spôsobom jeho vybavenia. >>

Na otázku Je smrť zlá?

Marcus Aurelius : Smrť je niečo podobné ako zrodenie; tajomstvo prírody: zlúčenie prvkov a ich rozlúčenie, ale vcelku nič také, za čo by sa niekto musel hanbiť, lebo nie je v rozpore s prirodzenosťou rozumného tvora ani so spôsobom jeho vybavenia. >>

Na otázku Kto som? / a kam idem

Niekto : To čo nás definuje, to ako sa správame, ako sa sebareflektujeme a ako reflektujeme realitu okolo nás je všetko v našom mozgu a jeho biochémii. Test je veľmi jednoduchý, stačí sa opiť. >>

Na otázku Majú veci vlastnosti nezávislé na našom vnímaní?

Demokritos z Abdér : Princípmi všetkého sú atómy a prázdny priestor, všetko ostatné je fikcia..Kvality vecí sú vecou dohody, v skutočnosti existujú len atómy a prázdny priestor. >>

Niekto : Je voda vlhká? Ak sa na veci pozrieme hlbšie, napr. pod nejakým supermikroskopom alebo keby sme boli takí veľkí ako atómy alebo molekuly, tak by sme nevideli mokrosť vody, ale videli by sme len častice. >>

Na otázku Prečo musíme zomrieť?

Marcus Aurelius : Smrť je niečo podobné ako zrodenie; tajomstvo prírody: zlúčenie prvkov a ich rozlúčenie, ale vcelku nič také, za čo by sa niekto musel hanbiť, lebo nie je v rozpore s prirodzenosťou rozumného tvora ani so spôsobom jeho vybavenia. >>

Na otázku Prečo niečo robíme? Čo zapríčinilo, že to robíme?

Demokritos z Abdér : Guľaté atómy, ktoré sa hýbu, pretože pre svoju prirodzenosť nikdy nemôžu byť v pokoji, strhujú a uvádzajú do pohybu celé telo. >>

Na otázku Sú ľudia dobrí alebo zlí?

Niekto : Keď je niekto zločinec a niekto matka Tereza, rozdiel medzi nimi je len v rozdieloch v biochemickej reakcie v ich mozgu a nezávisí to od nich. >>

Na otázku Z čoho všetko vzniklo? Čo je to prvé a najstaršie v prirodzenosti vecí?

Demokritos z Abdér : Princípmi všetkého sú atómy a prázdny priestor, všetko ostatné je fikcia..Kvality vecí sú vecou dohody, v skutočnosti existujú len atómy a prázdny priestor. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk