Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Demokritos z Abdér - atomizmus    
Priestor oddeleny od hmoty je predpokladom existencie a pohybu hmoty, atomov
O


Zdroj: / wikipedia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk