Čo je to priestor?Nadotázky: Kde existuje? Čo to znamená existovať v priestore?   

Čo je to priestor?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk