Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottfried Wilhelm Leibniz    
Priestor, ako sa zdá zmyslom, a ako je predpokladaný vo fyzike nie je reálny, ale má svoj reálny proťajšok, totiž usporiadanie monád v trojdimenzionálnom poriadku podľa hľadiska z ktorého odzrkadľujú svet. Každá monáda vidí svet z určitej pre ňu zvláštnej perspektívy - v tomto zmysle môžeme veľmi voľne hovoriť o tom, že monády majú priestorovú pozíciu.
O


Zdroj: Russell,B.:History of western philosophy.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk