Gottfried Wilhelm Leibniz

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Gottfried Wilhelm Leibniz


1646 až 1716

monadologicko-pluralistický racionalizmus, NurnBerg Nemecko


Filozofická škola: racionalizmus matematizmus personalizmus


Diela : O individualizacnom principe, Umenie kombinatoricke, Teoria abstraktneho pohybu, Nova metoda o najvacsich a najmensich velicinach, Rozhovor o metafyzike, Teologicky system, O zdokonaleni metafyziky a pojme substancie, Novy system prirody, Nove uvahy o ludskom rozume, Pokus o teodiceu, Monadologia.

Povedali o ňom

Bertrand Russell : (Leibniz) je najlepší príklad filozofa, ktorý používa logiku ako kľúč k metafyzike.(ad Gottfried Wilhelm Leibniz) >>

Bertrand Russell : Ked hladáme motívy, ktoré ľudí privádzajú k skúmaniu filozofických otázok, zisťujeme, že ich možeme zhruba rozdeliť do dvoch, často antagonistických skupín, ktoré vedú k rozdielnym systémom. Jedna skupina motívov sa odvodzuje z náboženstva a etiky,druha skupina sa odvodzuje z vedy. Platóna, Spinozu a Hegela možeme pokladať za typických filozofov, ktorých záujmy sú zvačša náboženské a etické, kým Leibniza, Locka a Huma za reprezentantov vedeckej vetvy. U Aristotela, Descarta, Berkleyho a Kanta nájdeme silne prítomné obe skupiny motívov.(ad Gottfried Wilhelm Leibniz) >>

Gilles Deleuze : Leibniz is one of the great founders of game theory. He was impassioned by mathematical game problems, he must have been quite a games player himself.Why is it that world which passed into existence? Leibniz explains what is, for him, the creation of worlds by God, and we see well how this is a theory of games: God, in his understanding , conceives an infinity of possible worlds, only these possible worlds are not compossible with each other, and necessarily so since it's God who chooses the best.(ad Gottfried Wilhelm Leibniz) >>

Niekto : Leibniz, who was corresponding with Jesuits in China, wrote the first European commentary on the I Ching in 1703, arguing that it proved the universality of binary numbers and theism, since the broken lines, the 0 or nothingness, cannot become solid lines, the 1 or oneness, without the intervention of God (ad Gottfried Wilhelm Leibniz) >>

Niekto : V 17. storočí dominovala vo filozofii matematika, ktorá dala svetu filozofov ako boli Rene Descartes, Benedictus de Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, Blaise Pascal. (ad racionalizmus) >>

Gottfried Wilhelm Leibniz
Boh - Monada monad.
Gottfried Wilhelm Leibniz
Boh je dostatočný dôvod.

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk