Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bertrand Russell    
(Leibniz) je najlepší príklad filozofa, ktorý používa logiku ako kľúč k metafyzike.(ad Gottfried Wilhelm Leibniz)
O


Zdroj: RUSSELL, B.:History of Western Philosophy, s.575
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk