Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottfried Wilhelm Leibniz : Medzi fyzickými udalosťami a psychickými udalosťami nie je žiadne kauzálne spojenie, každá substancia koná podľa svojich zákonov, myseľ podľa svojich a telo podľa svojich a zhodu medzi nimi zabezpečuje iba predzjednaná harmónia, ktorú vytvoril Boh.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Gottfried Wilhelm Leibniz    
Medzi fyzickými udalosťami a psychickými udalosťami nie je žiadne kauzálne spojenie, každá substancia koná podľa svojich zákonov, myseľ podľa svojich a telo podľa svojich a zhodu medzi nimi zabezpečuje iba predzjednaná harmónia, ktorú vytvoril Boh.
O
O
----

Zdroj: Youtube : Leibniz and Malebranche on the problem of evil
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk