Pytagoras zo Samu

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Pytagoras zo Samu

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

-580 až -496

pytagorejská škola,Samos,Grecko


Filozofická škola: pytagorejská škola matematizmus


Diela :

Povedali o ňom

Pytagoras zo Samu : Filozofiu (lásku k múdrosti) prvý pomenoval Pytagoras zo Samu a seba nazval filozofom... lebo vraj nijaký človek nie je múdry, len Boh. >>

Niekto : Keď Pytagoras zo Samu.. prišiel do Egypta a stal sa žiakom Egypťanov, prvý priniesol ich filozofiu Grékom, a najmä dbal, zjavnejšie než ostatní, o obete a posvätné obrady. 14 A 4(z Isokrata) >>

Niekto : Zdá sa, že Pytagoras zo Samu si nadovšetko vážil náuku o číslach... všetky veci pripodobňoval k číslam. 58 B 2 (z Aristoxena u Stobaia) >>

Proklos : Pytagoras zo Samu zmenil geometrickú vedu na slobodnú náuku tým, že skúmal jej základy a prebral jej poučky abstraktne a teoreticky: vynašiel aj náuku o pomeroch a zložení svetových tvarov. >>

Pytagoras zo Samu
Všetky veci sú čísla.

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk