Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pytagoras zo Samu    
Egypťania prví priniesli toto učenie, že duša je nesmrteľná a po zániku tela vstupuje do iného živočícha, ktorý sa zakaždým rodí. A keď prejde všetkými suchozemskými, morskými a okrídlenými zvieratami, opäť vstupuje do rodiaceho sa ľudského tela, a takto obchádza tritisíc rokov. Toto učenie prevzali niektorí Gréci - jedni prv, druhí neskoršie - a vydávali ho za vlastné. Poznám ich mená, ale nenapíšem ich.
O


Zdroj: Antológia z diel filozofov Predsokratovci a Platon
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk