Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Keď Pytagoras zo Samu.. prišiel do Egypta a stal sa žiakom Egypťanov, prvý priniesol ich filozofiu Grékom, a najmä dbal, zjavnejšie než ostatní, o obete a posvätné obrady. 14 A 4(z Isokrata)
O


Zdroj: Antológia z diel filozofov Predsokratovci a Platon
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk