pytagorejská škola

Iné zobrazenie filozofických škôl


pytagorejská škola

Kategória: ranná grécka filozofia - predsokratici

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Pytagorejci považujú filozofiu za hľadanie múdrosti a zároveň morálnu výchovu: filozofia má predovšetkým zdokonaľovať človeka, učiť ho sebaovládaniu a poskytovať mu vedomosti.Múdrosť spočíva v dôkladnej znalosti čísla a poznanie spočíva v pochopení harmónie.Číslo je modelom, na základe ktorého sa tvoria veci. Harmónia je jednota spájajúca mnohosť a celkové zosúladenie toho, čo je nesúladné.. /wikipediaFilozofi školy :

Pytagoras zo Samu


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk