Filolaos z Krotóna

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Filolaos z Krotóna

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

-470 až -385Filozofická škola: pytagorejská škola


Diela : Spisy (podle tradice): Peri fyseós (Tři knihy O přírodě), Bakchantky, O duši, Tři knihy O rytmech a metrech. Ve skutečnosti ovšem napsal pouze jednu knihu, ostatní jsou falza nebo alternativní tituly, jimiž byl později jeho spis opatřován / Zdroj: http://www.fysis.cz/presokratici/pytp/filolaos.htm

Povedali o ňom

Niekto : Filolaos z Krotóna bol grécky filozof, predstaviteľ pytagoreizmu, súčasník Sokratov. Bol pravdepodobne prvým pytagorovcom, ktorý písal pre verejnosť. Okolo 450 odišiel z južnej Itálie a pôsobil o. i. v Tébach. Napísal spis Peri fyseos (O prírode), ktorý podľa antickej tradície využil Platón pri písaní svojho kozmologického dialógu Timaios. Z Filolaovho spisu sa zachovalo asi 16. zl., ale ich autentickosť je sporná. Zdá sa, že najoriginálnejší bol Filolaos v kozmológii: za stred vesmíru pokladal ústredný oheň a zem považoval za obežnicu. >>

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk