Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Filolaos z Krotóna    
Vůbec nic by nebylo poznáváno, kdyby bylo vše neomezené....Protože je nutné, že přirozenost vědy lze pozorovat na těch věcech, které jsou boží prozřetelností dovedeny k přesnosti, oddělily a vymezily si některé vědy z obojího (z velikosti a z množství), co je pro ně uchopitelné: cosi z množství nazvaly počet, který je už poznatelný; a z velikosti pak určitou velikost. A oba tyto druhy podřadily pod jim náležité rody vědy: počet pod aritmetiku, určitou velikost pod geometrii.
O


Zdroj: B 3 = Iamblichos, In Nicomachi arithmeticam 7,8 - 8,7 Pistelli (ed. Huffmann) http://www.fysis.cz/presokratici/pytp/filolczb.htm
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk