Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Bola dané za úlohu, aby si ráno hned ako vstanú, pripomenuli udalosti minulého dňa, pretože úzko súvisia s tým, čo je potrebné robiť dnes, Ako večerné zamestnanie bolo často dávaná za povinnosť reflexia o sebe samom, hodnotenie, čo správneho a čo nesprávneho každý za ten deň vykonal. (ad pytagorejská škola)
O


Zdroj: In Hegel : Dejiny filozofie: Pytagorova filozofia s.192
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk