pragmatizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


pragmatizmus

Kategória: filozofia 20. storočia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Podľa pragmatizmu sú všetky naše pojmy, úsudky, názory len pravidlá pre naše správanie (pragma = konanie, činnosť). Ich pravda je zdôraznená a zdôvodnená len ich praktickým užívaním pre život. Kritériom pravdy je užitočnosť, prospech, úspech a nie zhoda s objektívnou realitou./wikipedia


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk