epikurejská škola

Iné zobrazenie filozofických škôl


epikurejská škola

Kategória: poklasická helensko-rímska filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Epikureizmus alebo epikurejská škola alebo Epikurova záhrada je filozofický smer - učenie Epikura a jeho žiakov. Epikureizmus si o. i. kládol dve úlohy: 1. teoreticky vysvetliť svet prírody spolu s doň patriacim človekom a 2. poskytnúť človeku koncepciu života v podobe podrobne vypracovaného systému, opierajúcu sa o toto vysvetlenie. V prvom prípade nadväzoval na Demokritov atomizmus, v druhom na filozofiu kyrenaikov.Filozofi školy :

Epikuros
Lucretius Carus


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk