renesančný platonizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


renesančný platonizmus

Kategória: renesančná filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Povedali o nej

Friedrich Nietzsche : Pochopilo sa už, a je vôľa to chápať, čo bola Renesancia? Prehodnotenie kresťanských hodnôt, pokus priviesť k víťazstvu, pomocou všetkých prostriedkov, všetkých inštinktov, všetkého génia, proti-hodnoty, ušľachtilé hodnoty. (ad renesančná filozofia,renesančný aristotelizmus, renesančný platonizmus) >>Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk