hermeneutika

Iné zobrazenie filozofických škôl


hermeneutika

Kategória: filozofia 20. storočia

predchádzajúca škola      nasledujúca školaFilozofi školy :

Wilhelm Dilthey


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk