Ako poznať seba samého?Nadotázky: Ako žiť?  Kto som? / a kam idem  Čo je poznanie?  

Ako poznať seba samého?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk