Ako poznať seba samého?Nadotázky: Čo je poznanie?  Kto som? / a kam idem  

Ako poznať seba samého?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk