Čo je priateľstvo?Nadotázky: Čo je láska?  

Čo je priateľstvo?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk