Čo je priateľstvo?Nadotázky: Čo je láska?  

Čo je priateľstvo?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk