Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Len kamarát ti prihrávku vráti kamarát ti prihrávku vráti prihrávku vráti
O


Zdroj: Elán - Kamaráti (text piesne)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk