Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bertrand Russell    
Etika je v podstate produkt stádovitého inštinktu, teda inštinktu spolupracovať s členmi našej skupiny proti členom iných skupín. Členovia našej skupiny sú dobrí, členovia nepriateľských skupín zlí. Cieľe, ktoré sleduje naša skupina su želané; ciele nepriateľských skupín ohavné.
O


Zdroj: Russell : O vedeckej metode vo filozofii
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk