Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Na našej strane je pravda a spravodlivosť. (Putin pri začatí vojenských operácií na Ukrajine 24.2.2022)
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Na našej strane je pravda a spravodlivosť. (Putin pri začatí vojenských operácií na Ukrajine 24.2.2022)
O
O
--------

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk