Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Spravodlivosť (právo) je pojem odvodený od pojmu nespravodlivosť (nepráva) , ktorý je pôvodný pojem, Pocit nespravodlivosti (nepráva) zažívame okamžite, ak druhý zasiahne do našej sféry) , aj bez akéhokoľvek vzdelania. Nespravodlivosť je ak si človek prisvojuje materiál druhého, ak sily druhých slúžia jeho vôli, vynútené silou alebo lsťou (porušením dohody).
O


Zdroj: Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstellung (Der Welt als Wille II.) s.9 v poznámkach, parafráza
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk