Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : V dôsledku rozpadu Sovietského zväzu bola porušená rovnováha síl vo svete. Predchádzajúce dohody neplatia, prehováranie a prosby nepomáhajú. Všetko čo sa nehodí hegemónovi (USA),tým, ktorí sú pri moci, je označované za archické, zastaralé, nepotrebné a naopak, všetko, čo sa zdá byť (hegemónovi) výhodným sa predkladá ako pravda v poslednej inštancii.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
V dôsledku rozpadu Sovietského zväzu bola porušená rovnováha síl vo svete. Predchádzajúce dohody neplatia, prehováranie a prosby nepomáhajú. Všetko čo sa nehodí hegemónovi (USA),tým, ktorí sú pri moci, je označované za archické, zastaralé, nepotrebné a naopak, všetko, čo sa zdá byť (hegemónovi) výhodným sa predkladá ako pravda v poslednej inštancii.
O
O
----

Zdroj: Prejav Putina Február 2022
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk