Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche : Podstatou človeka a všetkého je vôľa k moci.
--------
----
Friedrich Nietzsche : Podstatou človeka a všetkého je vôľa k moci.
--------
----
Friedrich Nietzsche : Podstatou človeka a všetkého je vôľa k moci.
--------
----
Friedrich Nietzsche : Podstatou človeka a všetkého je vôľa k moci.
--------
----
Friedrich Nietzsche : Podstatou človeka a všetkého je vôľa k moci.
--------
----
Friedrich Nietzsche : Podstatou človeka a všetkého je vôľa k moci.
--------
----
Friedrich Nietzsche : Podstatou človeka a všetkého je vôľa k moci.
--------
----
Friedrich Nietzsche : Podstatou človeka a všetkého je vôľa k moci.
--------
----
Friedrich Nietzsche : Podstatou človeka a všetkého je vôľa k moci.
--------
----
Friedrich Nietzsche : Podstatou človeka a všetkého je vôľa k moci.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Friedrich Nietzsche    
Podstatou človeka a všetkého je vôľa k moci.
O
O
----

Zdroj: Anna Hogenová - Odvaha ke štěstí | Neurazitelny.cz | Večery na FF UK 1:02:15
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk