Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Sila vynaliezavosti, čo vybásnila kategórie, pracovala v službe potreby, totiž istoty, rýchlej zrozumiteľnosti na základe znakov a zvukov, skracovacích prostriedkov... Mocní urobili mená vecí zákonom a najväčší umelci abstrakcie spomedzi mocných stvorili kategórie.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Friedrich Nietzsche    
Sila vynaliezavosti, čo vybásnila kategórie, pracovala v službe potreby, totiž istoty, rýchlej zrozumiteľnosti na základe znakov a zvukov, skracovacích prostriedkov... Mocní urobili mená vecí zákonom a najväčší umelci abstrakcie spomedzi mocných stvorili kategórie.
O
O

Zdroj: Nietzsche Poznanie ako vôla k moci Blava2014,s.34- In: Theodor Munz: Cesta za skutočnosťou bez metafyziky s.82
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk