Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Morálka je vynález slabých, aby neboli utláčaní. Za úsilím za dobro je tiež len úsilie o moc.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Friedrich Nietzsche    
Morálka je vynález slabých, aby neboli utláčaní. Za úsilím za dobro je tiež len úsilie o moc.
O
O

Zdroj: Friedrich Niezsche in: Martin Saar: Was die Macht mit uns macht | SRF Sternstunde Philosophie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk